Öğrenci Bilgi Sistemi
  Ana Sayfa     Dosyalar     Sıkça Sorulan Sorular  

Sisteme giriş için
Öğrenci No ve Şifrenizi
yazıp Giriş'e tıklayınız.

Öğrenci No:

Şifre:

 
 
Şifremi Bilmiyorum
 
 

Duyurular  

2014 ÖSYS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2014 ÖSYS-Ek Yerleştirme sonucunda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri,
13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Rektörlük binası zemin katı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’nda yapılacaktır.

Öğrenciler kesin kayıttan önce mutlaka internetten ön kayıt yapacaklardır.

Detaylı bilgi için http://ogrisl.erciyes.edu.tr/sayfa.asp?bolum=duyurular&id=60


ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İNSİYATİF PROJESİ

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanlığından Duyuru
Detaylı bilgi için tıklayınız...


Uzaktan eğitimden ders alan öğrencilerimizin dikkatine !

Uzaktan eğitim merkezinin linki : http://eruzem.erciyes.edu.tr

Uzaktan eğitimle ilgili her türlü bilgiye bu siteden erişebilirsiniz ve Canlı Ders linkine tıklayarak sanal sınıflara katılabilirsiniz.


BASIN DUYURUSU -KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME SÜRESİ 31 EKİM 2014 TARİHİNE KADAR UZATILDI

2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı’na girerken, öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti ile ilgili 662 sayılı kanun hükmünde kararnamenin uygulanması konusunda tereddütler söz konusu olmuştur.
Üniversitemiz yönetimi bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili makamlarla yazışma ve görüşmelerini yürütmektedir.2547 sayılı kanunun 44 ve 46. maddeleri ve aynı kanunun geçici 60. maddesi gereği,
bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44. Maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğreniminin tamamlanmaması hallerinde, 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı’ndan itibaren alınması gereken
katkı payı / öğrenim ücretlerinin tahsilatı konusunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalar henüz sonuçlanmamış olduğundan,
22 Eylül – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken katkı payı / öğrenim ücreti ödeme süresi 31 Ekim 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler ve değişiklikler öğrencilerimize ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.

Önemle duyurulur.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

Önemli Not: 2547 sayılı kanunun 44 ve 46. maddeleri ve aynı kanunun geçici 60. maddesi kapsamı dışında kalan, eğitimlerini normal olarak sürdüren öğrencilerimiz katkı payı / öğrenim ücretlerini daha önceden belirlendiği gibi 22 Eylül - 02 Ekim 2014 tarihleri arasında yatırmaları zorunludur.


2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında kayıt yenileme süresinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerimize,
kayıt yenileme için 26.09.2014 tarihine kadar ek süre verilmesine Üniversitemiz Senatosu’nun 17.09.2014 tarihli ve 17 sayılı toplantısında karar verilmiştir.


Dolayısıyla Kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz 26.09.2014 saat 17:00'a kadar kayıtlarını yapabilirler !!!


DERS KAYITLARI VE HARÇ TAHSİLATI DUYURUSU

1-) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde mazeret kayıtları yapılmayacaktır. Öğrencilerimizin ilan edilen tarih aralığında ders kayıtlarını yapmaları zorunludur.

Sadece ders kayıt haftasında ders kaydını tamamlayan öğrenciler için bir sonraki hafta "Ders Ekleme veya Ders Silme" işlemi yapılabilecektir.

2-) 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde aşağıdaki gibidir.
Geçici Madde 60 – (Ek: 11/10/2011-KHK-662/95 md.) Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.

Buna göre yürürlüğü 2014-2015 öğretim yılına ertelenen 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin ilgili fıkralarına göre kredi başına düşen harç miktarı ve dersin kaç kere alındığına göre değişen miktarda dersler için de ayrıca ücret ödenmesi gerektiğinden;

2014-2015 Güz dönemi ders kayıtlarında önce dersler seçilecek sonra 22 – 26 Eylül 2014 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken katkı payı / öğrenim ücreti ödeme süresi 31 Ekim 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ( Harç ) ödemesi gereken öğrencilerimiz 31 Ekim 2014 mesai saati bitimine kadar ödemelerini yapmamaları durumunda ders seçimleri iptal edilecektir.


2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS KAYIT DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR

 1-) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde mazeret kayıtları yapılmayacaktır. Öğrencilerimizin ilan edilen tarih aralığında ders kayıtlarını yapmaları zorunludur. Sadece ders kayıt haftasında ders kaydını tamamlayan öğrenciler için bir sonraki hafta Ders Ekleme veya Ders Silme işlemi yapılabilecektir. 
2-)  662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde aşağıdaki gibidir.  

Geçici Madde 60 – (Ek: 11/10/2011-KHK-662/95 md.)

Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.

Buna göre yürürlüğü 2014-2015 öğretim yılına ertelenen 2547 sayılı kanunun 44. ve 46. maddelerinin ilgili fıkralarına göre kredi başına düşen harç miktarı ve dersin kaç kere alındığına göre değişen miktarda dersler için de ayrıca ücret ödenmesi gerektiğinden;

2014-2015 Güz dönemi ders kayıtlarında önce dersler seçilecek sonra 22 – 26 Eylül 2014 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken katkı payı / öğrenim ücreti ödeme süresi 31 Ekim 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

         Katkı Payı / Öğrenim Ücreti ( Harç ) ödemesi gereken öğrencilerimiz 31 Ekim 2014 mesai saati bitimine kadar ödemelerini yapmamaları durumunda ders seçimleri iptal edilecektir.

·        Öğrencilerimizin http://obisis.erciyes.edu.tr ’den ders kayıtları servisini kullanarak dersleri seçmeleri, danışman onayına göndermeleri gerekmektedir.

·         Onaya gönderilen ders kayıtları, danışmanca onaylaması ile birlikte ders kayıt işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

· “Ders Kayıt Sistemi”ne nasıl girileceği ve nasıl kullanılacağı detaylı olarak  http://obisis.erciyes.edu.tr/files/obisis_web_yardim.doc dokümanında açıklanmıştır.

·     İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanın tüm yaptığı işlemler kaydedilmektedir.

·        Ders kayıt dönemi tarih aralığı dışında ders kaydı yaptırılamayacaktır. (mazeret ders kaydı olmayacaktır. Sadece ders ekleme ve silme yapılabilecektir) Öğrencilerin mağdur olmamaları için ders kayıt işlemlerini zamanında bitirmeleri gerekmektedir.
· Öğrencilerimizin Katkı Payı / Öğrenim Ücretlerini ödemedikleri takdirde, ilgili dönemde hiçbir öğrencilik hakları olmayacaktır.
· Öğrencilerimiz, Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri ödemelerini, T.C. Kimlik Numaralarını kullanarak, Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası şubelerinden, Halk Bankası İnternet Bankacılığı veya banka kartı olmaksızın Halkbank ATM cihazlarını kullanarak yapabilirler. Her durumda da, öğrencilerimiz işlem sonunda banka ödeme dekontunu almayı kesinlikle unutmamalıdır.


YARDIMCI LİNKLER


KAYIT YENİLEME TARİHLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HARÇ TABLOSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HARÇ TABLOSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
1. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ÖNEMLE DUYURULUR

http://obisis.erciyes.edu.tr/files/DERSSECIMITEKRAR.xlsx adresindeki dosyadan müfredat yanlışlığı nedeni ile dersleri silinmiş öğrenci listesi yayınlanmıştır. Bu listede olan öğrencilerin tekrar ders seçmeleri gerekmektedir.


Sosyal Medyadaki Tepkiler Üzerine Açıklama

Sosyal medyada Erciyes Üniversitesi'nin harçları hakkında söylentiler yayılmaktadır. Bu tepkiler öğrencilerin duyuruları okumamasından kaynaklanmaktadır.

Normal öğrenim süresindeki öğrencilerimizin derse üçüncü kez kayıt yaptırması halinde, azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin ise aldığı tüm dersler için kredi başına harç miktarı ve ders alma sayısıyla hesaplanan ders ücreti alımı 2547 sayılı YÖK kanunun 46.maddesinin ç,d,e,f bentlerine dayanmaktadır.

Kamuoyuna ve öğrencilerimize duyurulur :

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf


ÇOK ÖNEMLİ DUYURU TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Mazeret ders kaydı haftası, ERU Senatosu kararı ile 2014-2015 Güz döneminde uygulanmayacaktır.

Dolayısıyla öğrencilerimizin 14.09.2014 Pazar günü saat 23:59’a kadar alacağı dersleri seçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencilerimiz bu dönem ders seçemeyecek ve dönem için öğrencilik haklarını yitireceklerdir.

NOT: Ders seçmesi gerekmeyen tez dönemindeki doktora öğrencilerimizin ise, yukarıda belirtilen süre içinde; “Yeterlilik Sınavına Hazırlanıyorum” veya “Tez Önerisi Savunma Sınavına Hazırlanıyorum” durumlarından uygun olanını işaretlemeleri gerekmektedir.


ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) HAKKINDA BASIN DUYURUSU

Öğrenim Ücreti veya Katkı Payı (Harç) miktarları, her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirlenir ve belirlenen miktarlar da üniversiteler tarafından her eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilir.

Normal öğrenim süresindeki öğrencilerimizden hiçbir surette öğrenim ücreti veya katkı payı tahsil edilmemektedir. Ancak bir öğrencinin aynı derse üçüncü kez kayıt yaptırması halinde, azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin ise aldığı tüm dersler için kredi başına belirli bir miktar harç ödemektedir. Ders alma sayısıyla hesaplanan ders ücreti veya harç miktarı hesabı halen yürürlükteki 2547 sayılı YÖK kanunun 46.maddesinin ç,d,e ve f bentlerine dayanmaktadır.

2547 sayılı kanunun

46 (ç.) 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır. 46 (d.) 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır. 46 (e.) 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır. 46 (f.) Lisansüstü öğrenimin, 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretine (d) fıkrasındaki oranlar uygulanarak hesaplanır.

Yasanın çıkmış olduğu dönemde konulan 46. maddenin “ç,d,e ve f bentlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulacağı; 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 662 sayılı KHK ile belirlenmiştir.

Bu maddenin uygulanmaması ile ilgili bu güne kadar Bakanlar Kurulu ve YÖK’ten hiçbir genelge gelmemiştir. Erciyes Üniversitesi, halen yürürlükte olan yasal gerekliliği uygulamaktadır.

Yine 2547 sayılı yasaya eklenen

Geçici Madde 60 – (Ek: 11/10/2011-KHK-662/95 md.)’de “Bir derse ikiden fazla kayıt yaptırılması, ilave ders alınması veya 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması hallerinde, 46 ncı maddenin (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümler, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Söz konusu eğitim-öğretim yılına kadar durumu anılan fıkraların kapsamına giren öğrencilerden, ders tekrarı olup olmadığı ve öğrenimin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak tutarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin artırımlı kısmı, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir” denilmektedir.

Bu yüzden sosyal medyada Erciyes Üniversitesi'nin uyguladığı öğrenim ücretleri hakkında yürütülen karalama kampanyası haklı gerekçelere dayanmamaktadır. Bu tepkiler öğrencilerin daha çok duyuruları dikkatle okumamasından kaynaklanmaktadır. Sosyal medya üzerinden yayılan bu söylentiler, kimi yazılı ve görsel basınımızda da maalesef hiç incelenmeden kullanılmaktadır. Erciyes Üniversitesi var olan yasal düzenlemeyi uygulamaktadır. Yapılan bu tepkilerin muhatabı Erciyes Üniversitesi değildir.

Tüm üniversiteler 2547 sayılı kanunun gereğini uygulamak zorundadır. Erciyes Üniversitesi keyfi bir uygulama yapmamakta olup mevcut yasaları uygulamaktadır. İlgili yasalar hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler webden kolaylıkla kanun maddelerinin tam metnine ulaşabilirler.

Yükseköğretimde kaliteyi hedefleyen bu düzenleme, ortalama 4 yıl olan öğrenim süresini daha çok 8-10 yılın üzerinde hala tamamlayamayan veya aynı dersi defalarca alıp başarısız olan öğrencilerimizi etkilese de öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayabilecek olan hiçbir öğrencimiz bu yasadan olumsuz yönde etkilenmemektedir. Kaldı ki üniversitelerde tahsil edilen öğrenim katkı payları, yine bazı eğitim öğretim giderleri yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri için resmi yollardan harcanmakta üniversiteler için herhangi bir kâr veya kazanç amacı bulunmamaktadır.

Sosyal medyada ve yazılı basında fütursuzca yazılan eleştirilerin üniversitemizi karalama kampanyasına dönüşmesi kanunları uygulayan Üniversitemiz yönetimi tarafından esefle karşılanmaktadır. Oysa ki görüldüğü üzere harçların miktarlarının belirlenmesi ve uygulaması mevzuatta açık ve net olarak belirtilmiştir.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.


İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Fakültemiz öğrencilerinin bir dönemde alacakları zorunlu ve seçimlik derslerin hangileri olacağı eğitim öğretim planlarında belirlenmiştir.
Bazı öğrencilerimiz alabilecekleri seçimlik ders sayısından daha fazla seçimlik ders alarak dönem sonunda çeşitli gerekçelerle bu dersleri transkriptlerinden sildirmeyi talep etmektedirler.
2014-2015 eğitim öğretim yılı başından itibaren bir yarıyılda almaları gerekenden daha fazla seçimlik ders seçen öğrencilerimizin bu derslerinin iptal edilmemesine, mezun olabilmeleri için
fazladan aldıkları bu seçimlik derslerden de başarılı olmaları gerektiğine karar verilmiştir.
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI


Öbisis Web Portalı Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Bilgi Sistemi (Öbisis) Kullanım kılavuzunu okumak için tıklayınız.


DERS KAYDI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

http://obisis.erciyes.edu.tr adresinden ders kaydı yaparken sıkıntı yaşanması durumunda alternatif olarak http://obisis2.erciyes.edu.tr adresinden ders kaydı yapılabilir.


2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME TARİHLERİ VE HARÇ TAHSİLATI HAKKINDA

Ders kayıtları 08.09.2014 tarihinde başlayacak ve 12.09.2014 tarihinde bitecektir. Bu öğretim yılında mazeret kayıtları olmayacaktır. Sadece ders kayıt haftasında kaydını yapan öğrenciler için, 15.09.2014 ve 19.09.2014 tarihleri arasında ders silme/ekleme işlemi yapılabilecektir.

Ders kayıtları, sisteme getireceği aşırı yük nedeniyle 4 gruba ayrılarak farklı saatlerde açılacaktır.

1.Grup 08.09.2014 09:00 ‘da Başlayacak
Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri M.Y.O., Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu,Adalet Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu M.Y.O.

2.Grup 08.09.2014 11:00 ‘da Başlayacak
Mühendislik Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Hukuk Fakültesi

3.Grup 08.09.2014 14:00 ‘da Başlayacak
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu,İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

4.Grup 08.09.2014 16:00 ‘da Başlayacak
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

"Tüm grupların aynı anda serbest seçmeli dersleri seçebilmeleri için, Serbest seçmeli derslerin seçimi 09.09.2014 saat 10:00 da başlatılacaktır; Serbest Seçmeli ders alacak olan öğrenciler ders kaydını Serbest Seçmeli dersini de seçtikten sonra Danışman onayına gönderecektir.


ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!Erciyes Teknopark tarafından yürütülen kuluçka programı olan Sera (StartUp Erciyes Atölye) başvurularınızı almaya başlamıştır. İş fikirlerinizi online sistem aracılığı ile kolayca tarafımıza iletebileceğiniz ve bu yolla başvuru yapabileceğiniz form http://www.erciyesera.com internet sitesi üzerinden hizmet vermeye başlamıştır. Son başvuru tarihinin 14 Şubat 2014 olduğunu hatırlatır, başarılar dileriz.


ULUSAL EUROPASS MERKEZİ DUYURUSU

Konu ile ilişkin YÖK'ün yazısı için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://webmail.erciyes.edu.tr/europass.htm


TÜRK EĞİTİM VAKFI'NDAN BURS

Türk Eğitim Vakfı 2014–2015 öğretim yılında yurt dışında yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız...


PROJE PARK 2014

Bu yıl 5.’sini düzenlemekte olduğumuz Proje Park 2014 organizasyonu 22 Mayıs 2014 Perşembe günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecektir.
Organizasyonun temel amacı:
Endüstriye yönelik olarak, üniversite ve teknoloji firmalarınca geliştirilen yeni teknoloji, ürün ve hizmetlerin sanayicilerle buluşturularak potansiyel iş birliklerine fırsat oluşturmak, olarak belirtilebilir.
Organizasyon kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:
- Ar-Ge Projeleri sergisi
- Sergilenen Ar-Ge projelerinin değerlendirilerek ödüllendirilmesi
- Talep bazlı ikili görüşme organizasyonları
- Teknolojik girişimcilik semineri
Siz de işletmenizi sorunlarını bizimle paylaşabilir ve Türkiye’nin her yerinden Proje Park aracılığı ile çözüm bulabilirsiniz.
Ayrıca seçilecek 3 projeye MacBook Air, Ipad Air ve Ipad Mini ödülleri verilecektir.
Bu yılki etkinliğimize davetli anahtar konuşmacı olarak Blitzer Mobile CEO’su Sayın Naeem Zafar http://www.naeemzafar.com katılacaktır. Detaylı bilgi için: www.projepark14.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Ödüllü KodlaKazan yarışması Hackathon Erciyes Teknopark Ser@’da

03 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da İpek Bilgisayar sponsorluğu ve Erciyes Üniversitesi ACM öğrenci Topluluğu organizasyonu ile
Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO)
tarafından düzenlenen, KodlaKazan isimli Hackathon Erciyes Teknopark Ser@’da düzenleniyor.
Yarışma 24 saat sürecek olup katılımcılardan ulaşım sektöründe teknolojik çözümler konusunda uygulama geliştirmeleri bekleniyor.
Etkinlik öncesinde BiletAll servislerinin kullanımı konusunda eğitim verilecek olup, yarışma boyunca bu servisler katılımcıların kullanımına açık olacaktır.
Yarışmada herhangi bir platform sınırlaması olmayıp, katılımcıların sadece kişisel bilgisayarları ile gelmesi yeterli olacaktır.
Yarışma süresi boyunca her türlü ihtiyaç (yemek vs.) karşılanacaktır. Yarışma sonrası yapılacak olan değerlendirme sonunda;

1.’ye 1000 TL
2.’ye 750 TL
3.’ye 500 TL
4.’ye 350 TL
5.’ye 250 TL ödül verilecektir.

Etkinlik öncesi ayrıntılı bilgi, BiletAll servisi ile yapılmış ticari örnekler ve kayıt için: http://www.kodlakazan.com/


TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Gerektiğinde sizlere ulaşabilmemiz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için adres ve telefon bilgilerinizin güncellemeniz gerekmektedir.


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NE BU YIL KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!

Erciyes Üniversitesi’ne bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler Üniversite kartlarını linkteki dosyada belirtilen stantlardan 04-08 Kasım 2013 tarihleri arasında teslim alabilirler.
Öğrencilerin kartlarını teslim almak üzere başvurduklarında Nüfus Cüzdanı fotokopisi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Dosyaya bu linkten ulaşabilirsiniz.


MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA 1.ÖĞRENİM PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yüksek Öğretim Kurumu'nun 04.10.2013 tarih ve 75850160-301.14-7608 sayılı yazısı gereği Mühendislik Tamamlama Programı 1. öğretim öğrencilerinin de katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na giderek katkı paylarını ödemeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerimiz seçtikleri dersler 09.11.2013 tarihinden itibaren bloke edilecektir. Katkı payı ödemelerini gerçekleştiren öğrencilerimizin dersleri sistem tarafından tekrar aktif hale getirilecektir.

Mustafa Topaktaş
Öğrenci İşleri Daire Başkanı


TRENDENCE EĞİTİM VE KARİYER ANKETİ

Sevgili Ögrencimiz, Trendence Mezun Barometresi Avrupa Baskısı 2014’e hoşgeldiniz. Anketimiz online olup, tamamlanmasi hizli ve kolaydir. Katılmak icin lütfen size verilen linke tiklayiniz: https://collector2.s.trendence-survey.com/nq.cfm?q=7a4e3809-2ade-4506-8753-d8ceb858ee70 Üniversitemiz, 1000 üniversiteden fazla üniversitenin katıldığı Avrupa‘nin en büyük egitim ve kariyer anketinde yer almaktadır. Anket soruları bölümünüzden ne kadar memnun olduğunuz ve gelecekteki kariyerinizden neler beklediğinizle ilgili bilgiler içermektedir. Anket, Avrupa’nin dört bir yanından ögrencilerin fikirlerini biraraya getirmekte ve ülkeler arasindaki farklari ve benzerlikleri kesfetmektedir. Anketi tamamladiktan sonra, ortalama sonuclari Avrupa’daki ögrencilerle karsilastirabilirsiniz. Anket bizim arastirma partnerimiz olan Trendence Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir. Vereceğiniz cevapların kesinlikle gizli tutulacağının ve bu cevapların yasal koruma altında olacağının da özellikle altını çizmek istiyoruz.


Hey ! Şanslı Erciyes Üniversitesi Öğrencisi !

Öğrenci Yemekhanelerinde bulunan Gencturkcell standımıza gel, hemen kampanyamıza katıl ve Vespa, MacBook Air, Iphone 5S, Medya Paketi veya Ipad kazanma şansı yakala !
Haydi, bekliyoruz !!

Levent AKKUYRUK
Kaytaş Bilişim TDM
Saha Aktivite Yöneticisi

Gültepe mah. Kışla cad. Bardakçı sok. Acıbadem sitesi No:6 Melikgazi \ KAYSERİ
+90-533 333 0 498
+90-352 223 0 532


ERÜ AIESEC, “Beden Dili ve Diksiyon Eğitim Semineri” Düzenledi.

Cem Öğretir Erciyes Üniversitesi'ne Geliyor ATV Ana Haber Sunucusu ve 2012 yılının en iyi haber spikeri seçilen Cem Öğretir, Erciyes Üniversitesi’nde eğitim semineri verecek. Erciyes Üniversitesi AIESEC Kayseri’nin düzenlemiş olduğu Cem Öğretir ile Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi semineri 29 Aralık Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecektir.

Seminerinin içeriğinde ‘’Beden Dili, Diksiyon ve Etkili İletişim‘’ konuları işlenecek. Katılımcılara seminer sonunda, Cem Öğretir imzalı 3 adet akrediteli, seri numaralı ve hologramlı eğitim sertifikasının da verilecek.Seminerde şu hususlar yer alacak: Ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik kurallarının öğretilmesi, nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi, artikülasyon çalışmaları, diksiyon, etkili Türkçe, karşılıklı konuşmalar, topluluk önünde yapılan konuşmalar, günlük konuşmalar, amaçlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar ve konuşmada vücut dilinin rahat kullanımı, kişiler ya da topluluklarla kurulması gereken iletişimin güçlendirilmesi, hayallerimiz, düşüncelerimiz, dilimiz ve davranışlarımız arasındaki bağlantı, günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız iletişim kazalarından kurtulmanın yolları, dil ve iletişim becerileri.

Kayıtlar ve iletişim İçin; Murat DADAYLI 05445661423 ve Ergin AYDEMİR 05542434076.


SLOVENYA HÜKÜMETİ BURSLARI

Slovenya Hükümeti, 2014-2015 akademik yılı (1 Ekim 2014-30 Eylül 2015) için ikili anlaşmalar kapsamında çeşitli ülkelere burslar sağlamakta olup, Slovenya’da değişim öğrencisi olarak öğrenim görmek isteyen Türk öğrenciler için de 9 adet burs ayırmıştır. Söz konusu burslar hakkında, http://www.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx adlı internet sayfasından bilgi alınabilmektedir. Bahsi geçen burs programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu ekte sunulmaktadır. http://obisis.erciyes.edu.tr/files/Slovenya.pdf


AVUSTURYA BİLİM VE ARAŞTIRMA BAKANLIĞI YAZ DÖNEMİ EĞİTİM BURSU

Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanlığı 2014 yaz dönemi veya 2014/2015 eğitim yılında öğrencilere, üniversite mezunlarına ve bilim insanlarına Avusturya bursu verecektir. Söz konusu burslara ilişkin detaylı bilgiye Avusturya Burs ve Araştırma Teşviki Veri Tabanı web sayfası olan http://www.grants.at adresinden ulaşılabilmekte; başvurular ise http://www.scholarships.at adresinden yapılmaktadır. Bahsi geçen burs programının tanıtım dokümanı Türkçe ve Almanca olarak ekte sunulmaktadır.


ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Yarıyıl sonu sınavı (Final) sonucunda başarılı olup, not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz, bütünleme sınav tarihinden en az 3 gün öncesinde, Öğrenci Bilgi Sistemi (Öbisis) üzerinden bütünleme sınavına girmek istediklerini belirtmek durumundadırlar. Böyle bir talepte bulunmayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına giremezler, girerlerse de sınavları geçersiz sayılır.

Bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencilerimizin ise, bütünleme sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak geçerli mazeretleri ilgili birimce kabul edilenler, bütünleme sınavına girmeyebilirler.

Prof. Dr. Hasan YETİM
Rektör Yardımcısı


ÜNİVERSİTEMİZE YENİ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Önkayıt Yapmaları ve Randevu Almaları Zorunludur. Yeni Öğrenciler şifremi bilmiyoruma tıklayarak öğrenci numaralarını ve şifrelerini alabilirler.

Yeni Kayıt Öğrencilerimiz ödeyecekleri harç miktarını OBİSİS'e öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yapıp Ders Kayıt sayfasından görebilirler. Halk Bankası şubeleri,ATM'lerden ve internet şubelerinden TC Kimlik Numaralarıyla sorgulayıp ödeyebilirler.

DGS ile üniversitemizi kazanan öğrencilerimiz ön kayıt yapabilirler, kesin kayıt randevusu almayacaklardır.


LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KANADA'da STAJ

Mitacs Globalink Research Internships is now accepting student applications for summer 2015!
Please share the below information through your international networks to encourage international senior undergraduate students to apply for this opportunity.

Globalink Research Internships provide an opportunity for international senior undergraduate students from Brazil, China, France, India, Mexico, Saudi Arabia, Turkey
and Vietnam to travel to Canada to undertake research projects of mutual interest.

• 12-week research internship in summer 2015
• Open to students in all disciplines
• Mitacs oversees matching and travel logistics and provides student funding
• Competitive process for interns
• Submission deadline for student applications is September 17, 2014

For more information, please visit http://www.mitacs.ca/GRI2015


2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Yeni Öğrencilerimize Duyuru

Sevgili öğrencilerimiz, üniversitemize yeni kayıt işleminin ilk aşaması olan ön kayıt işlemi zorunludur. (Özel yetenek sınavı ile okullara yerleşmiş olan ya da DGS ile yerleşmiş olan öğrenciler hariç) Ön kayıt işleminin nasıl yapılabileceği web sayfamızdan yayınlanan Yeni Kayıt Kılavuzunda adım adım anlatılmıştır. Bu yıl üniversitemizde randevulu kayıt sistemine geçilmiştir. Kaydınızı beklemeden hızlı bir şekilde yaptırabilmeniz için ön kaydınızı yaparken randevu almanız gerekmektedir. Randevular saat 8.30’dan itibaren 30 dakikalık aralıklar halinde düzenlemiştir. Randevunuzu kayıttan önce sizin için en uygun zaman aralığını işaretleyerek kolayca alabilir, gerektiğinde de randevu saatinizi değiştirebilirsiniz. Ön kayıt ve randevu alma işleminden sonra Öğrenci Kayıt Randevu Formu’nun yazıcıdan çıktısını alarak, randevu saatinizden önce kayıt için gerekli belgelerle birlikte kayıt yerinde hazır olmanız gerekmektedir. Herhangi bir nedenle randevu saatinde kayıt yerine ulaşamayan öğrencilerimiz, kayıtlarını aynı gün saat 16.00 – 17.00 arasında yaptırabilirler.


Değerli Erciyes Üniversitesi Öğrencisi,

“Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi” Avrupa Birliği projesi kapsamında önümüzdeki günlerde ücretsiz eğitimler düzenlenmesi planlanmıştır, bu eğitimlerin de bir kısmının öğrencilere yönelik içeriğe sahip olması amaç edinilmiştir. Bu maksatla aşağıda yer alan anketi doldurarak bizlere iletmeniz durumunda, eğitimler sizlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanabilecektir. Katılımınız için şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.Saygılarımızla.
> Anket İçin Tıklayınız.


YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA !!!!!!!

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN MAVİ KARTI OLAN veya SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİLER DE YAZ OKULUNDA TÜRK ÖĞRENCİLER KADAR ÜCRET ÖDEYECEKTİR.


UZAKTAN EĞİTİMLE YAZ OKULU DERSLERİ

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde aşağıda adı ve kredileri belirtilen dersler "Uzaktan Eğitim" yoluyla açılacaktır.
Öğrencilerimizin bu dersleri alabilmek için OBİSİS üzerinden ders kaydı yaptırması gerekmektedir.

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2/0)
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2/0)
- Türk Dili I (2/0)
- Türk Dili II (2/0)
Uzaktan eğitimde, dersler internet teknolojileri vasıtasıyla senkron verilecek olup, öğrencilerimiz sınıfa gelmeden uzaktan (evlerinden, memleketlerinden) derslere katılabilecektir.
Ancak mevzuat gereği sınavlar, sınıf ortamında uygulanacaktır.
İletişim: Öğr.Gör. Seyit HASOĞLU Tel : 0 352 207 66 66 / 13 500 - http://eruzem.erciyes.edu.tr linkine tıklayınız.


2014 TÜBİTAK YARIŞMALARI

Değerli Öğrenciler, TÜBİTAK tarafindan Yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları projeler teşvik edilmekte ve bu projeler ödüllendirilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında;
• Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Proje Yarışması, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-sanayi-odakli-lisans-bitirme-proje-yarismasi
• Üniversite Girişimcilik ve Yenilikcilik Yarışması, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi
• Yazılım Projeleri Yarışmaları http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-yazilim-projeleri-yarismasi düzenlenecektir.
Yarışmalar Ocak, Şubat ve Mart aylarında başvuruların alınmasıyla başlayacak olup 25 Haziranda yapılacak ödül töreniyle son bulacaktır.


ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ YARIŞMASI

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ YARIŞMASI HAKKINDA detaylar için tıklayınız.
http://obisis.erciyes.edu.tr/files/seramik_tasarım.pdf


TUBİTAK, TEMEL FEN VE SOSYAL BİLİMLERİ SEÇEN ÖĞRENCİLERE LİSANS BURSU

Gençlerimizi temel fen ve sosyal bilimler alanında lisans eğitimi almaya teşvik etme amacı taşıyan ve 2014 yili itibariyle yapilan yeni duzenlemeye gore;

-OSYM tarafindan yapilan Lisans Yerlestirme Sinavinda Matematik Fen puan turunde sıralamada;
•ilk 5.000' e
girerek Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bolumlerinden birine yerlesen örgün lisans ogrencilerine aylik 2.000 TL,
•sıralamada 5.001 ile 10.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bolumlerinden birine yerlesen örgün lisans ogrencilerine aylik 1.000 TL ,
ilk 10.000' e girerek Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik ,fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programına kayıt yaptıran
TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenen sayıda örgün lisans oğrencisine aylik 750 TL,

-OSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında YGS-1 puan türünde;
•ilk 5.000' e
girerek Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden birine yerlesen örgün lisans ogrencilerine aylik 2.000 TL,
•sıralamada 5.001 ile 10.000 kişi arasında yer alarak Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden birine yerlesen örgün lisans ogrencilerine aylik 1.000 TL ,
ilk 10.000' e girerek Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlere yerleşip Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, İlahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde çift anadal programına kayıt yaptıran
TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenen sayıda örgün lisans oğrencisine aylik 750 TL, burs verilecektir.


TÜBİTAK PARDUS YAZILIM KAMPI

TÜBİTAK ‘Pardus Yazılım Kampı’ düzenliyor TÜBİTAK Yazılım Kampı ile üniversiteliler açık kaynaklı yazılım projesi yapacak Üniversite öğrencileri ‘açık kaynak’ ile buluşuyor
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Pardus kapsamındaki açık kaynaklı yazılım yelpazesinin genişletilmesi amacıyla “Yazılım Kampı” düzenliyor.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bulundukları illerden katılabilecekleri kamp için proje başvuruları 15 Haziran’da sona eriyor.
Katılımcıların Ankara'ya gelmelerine gerek kalmadan yürütecekleri ve üç ay sürecek Yazılım Kampı süresince öğrenciler projelerini takım halinde geliştireceklerdir.
Aynı takımdaki öğrencilerin aynı üniversitede olması gibi bir zorunluluk yoktur. Pardus Yazılım Kampında, toplam 15 projenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Pardus ekibi tarafından ihtiyaç duyulan bazı projeler "Proje Konuları" sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca, öğrenciler bu ana kategoriler haricinde proje önerisi de yapabilirler.
Bu öneriler kabul edildiği durumda proje konuları altında yayınlanacaktır. Her takımdan bir öğrenci takım arkadaşı ile birlikte belirledikleri proje teklifi ile başvuruda bulunacaktır.
Proje teklifleri txt veya pdf formatında hazırlanarak sistemimize yüklenebilmektedir. Projeler tamamıyla özgün geliştirileceği gibi var olan açık kaynaklı projelere katkı sağlayacak
(eklenti, modül, genişletme vb.) biçimde de geliştirilebilir. Bu durumda taban projenin Genel Kamu Lisansı (GPL) veya benzeri açık kaynak kodlu projelerde uygulanan lisans
modellerinden birine sahip olması beklenmektedir. Her bir projede çalışacak öğrencilere 3.000 TL telif ücreti ödenecektir. Program süreci boyunca bağımsız bir kurul
tarafından projeler izlenecek, program sonunda değerlendirme yapılarak başarılı projeler belirlenecektir. Pardus Yazılım Kampı için 15 Haziran’da son bulacak
başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.kamp.org.tr internet sitesinden ulaşılabilir


AGÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DUYURUSU

Abdullah Gül Üniversitesinde Lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerimiz bilgi için http://obisis.erciyes.edu.tr/AGUDuyuru.pdf linke tıklayınız.


15. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BELGESEL FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI

Safranbolu'da gerçekleştirilecek olan 15. Uluslarası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 19-21 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz bilgi için http://www.altinsafran.org ve http://www.tfsf.org.tr linklerine tıklayınız.


KAYSERİ & MARDİN AVRUPA GENÇLİK FORUMU


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen “Türkiye’de Bilgi Merkezleri Ağı’nın Desteklenmesi Projesi” kapsamında

28-30 Nisan tarihleri arasında Kayseri’de

14-16 Mayıs tarihleri arasında ise Mardin’de

“Kimliğim, Haklarım”
temalı Avrupa Gençlik Forumu gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, AB Bilgi Ağı’nda yer alan 21 AB Bilgi Merkezinin bulunduğu illerden
üniversite öğrencileri, aralarında ağ oluşturulması, karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda diyaloğa girilmesi amacıyla bu etkinliğe katılmaktadırlar.

Başvuru Formunu http://obisis.erciyes.edu.tr/Basvuruformugenclik.doc doldurarak alper.baktir@kayserito.org.tr adresine başvuru formunu göndermeleri gerekmektedir.


ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE YERİNİ ALDI

Üniversitemizin resmi Facebook ve Twitter hesaplarına ana sayfamızın sol alt köşesindeki ikonlardan ya da aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

https://www.facebook.com/EruMedya

https://twitter.com/EruMedya

Kurumumuzun Sosyal Medyada, belirtilen hesaplar dışında hesabı bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı


ANKETLER HAKKINDA

ERÜ Öğrenci İşleri Komisyonunun, 2013-02 sayılı kararı gereği, öğrencilerimiz her ders için ve her dönem ders kaydı yaparken mecburi olarak doldurdukları anketleri,11.02.2013 tarihinden itibaren istemeleri durumunda cevaplayacaklardır.

ERÜ Öğrenci İşleri Komisyonu.


FIFA U-20 WORLD CUP TURKEY 2013’de gönüllü öğrencilerden BİRİ SEN OL

Dünya genelinde bu yaz düzenlenecek en büyük futbol organizasyonu FIFA U-20 Dünya Kupası, Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Toplam 24 takımla, İstanbul, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Rize, Trabzon ve Bursa’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu dev organizasyon, 21 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında geleceğin yıldızlarını ağırlıyor. Organizasyonun açılış törenleri ve ilk müsabakası Kayseri’de yapılacak, bu organizasyonda, üniversitemizden yaklaşık 600 öğrencimiz gönüllü olarak görev alacaktır.

Gönüllü öğrenciler arasında yer almak ve Kayıt yaptırmak için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ems.fifa.com/Volunteer/Login/fu20wc13/


ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ MOBİL UYGULAMA TEST SÜRÜMLERİ

Android işletim sistemine sahip veya java desteği olan mobil cihazlarda çalışabilecek (MOBİSİS) mobil uygulamalarımızın test sürümlerini Dosyalar kısmından indirip test edebilirsiniz.

Uygulama ile ilgili geri dönüşlerinizi handansarica@erciyes.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildirebilirsiniz.

Android uygulaması için tıklayınız.

Java uygulaması için tıklayınız.


İNTERNET TABANLI EĞİTİM PORTALI AÇILIŞI

E-dönüşüm politikası kapsamında yürütülen "Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve Multimedya Dil Sınıfları" Projesi ile öğrencilerin yabancı dil eğitimlerine katkıda bulunulması amacıyla Web Tabanlı İngilizce Dil Eğitim Sistemi bölümünü içeren Netlanguages Web Tabanlı Dil Eğitim Yazılımı ile Adobe Connect Video Konferans Yazılımı Yükseköğretim Kurumları İnternet Destekli Eğitim Portalı 6 Kasım 2012 Salı günü itibariyle kullanıma açılmıştır.

Bu portale http://ide.yok.gov.tr/ web sayfası üzerinden erişilebilir.

Sistemin genel tanıtımı, öğrenci kayıt işlemi ve diğer kullanıcı işlemleri için daha ayrıntılı bilgiye "YOKSIS Duyurular" bölümünden ulaşabilirsiniz.


ÖĞRENCİLER "EN" LERİNİ SEÇİYOR

Proje kapsamında, 16 Mart 2013 tarihinde “Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde” gerçekleştirilecek olan “Yarının Liderleri Zirvesi Başarı Ödülleri Töreni”nde sinema, tiyatro, müzik, edebiyat, spor ve daha birçok alanda Türkiye’nin öğrencilerin oylarıyla seçilen en’leri ödüllendirilecektir.

Ankete Katılmak ve Oy Vermek İçin: http://www.yarininlideri.com/


YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İle Yerleşerek Üniversitemiz Yükseköğretim Programlarında öğrenimlerine devam eden TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) ile Mavi Kart Sahibi Öğrencilerin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerini bankaya yatırmadan önce öğrenim ücretlerinin düzenlenebilmesi için Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Müracaat etmeleri gerekmektedir.


YÜZDE ON BAŞARI LİSTELERİ NASIL HESAPLANIR?

Yüzde on başarı listeleri oluşturulurken konu hakkında çıkan YÖK Genel Kurulu Kararları baz alınarak, öncelikle listeler hazırlanır. Daha sonra bölüm öğrenci işleri bu listeleri kontrol edip, listenin doğru olduğuna kanaat getirdikleri durumda listeleri onaylarlar.

Listeler onaylanıp ilan edildikten sonra yüzde on indiriminden faydalanan öğrenciler kesinleşir. Öğrencilerin harç bilgileri bankaya gönderilir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.


EĞİTİM VE KARİYER ANKETİ

Sevgili Öğrenciler,

Avrupa'da 1000'den fazla üniversitenin katıldığı Avrupa'nın en büyük eğitim ve kariyer anketi olan ''TRENDENCE GRADUATE BAROMETER 2013'' e katılmak ister misiniz?
Anket soruları, bölümünüzden ne kadar memnun olduğunuz ve gelecekteki kariyerinizden neler beklediğinizle ilgili bilgiler içermektedir. Anket Avrupa'nın dört bir yanından öğrencilerin fikirlerini bir araya getirmekte ve ülkeler arasındaki farkları ve benzerlikleri keşfetmektedir.
Vereceğiniz cevapların kesinlikle gizli tutulacağının ve bu cevapların yasal koruma altında olacağının da özellikle altını çizmek istiyoruz.

Anketimize katılmak için lütfen linke tıklayınız: http://www.trendence-gradbarometer.eu


GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ ŞEKİLLENİYOR

Yaklaşık 4.5 milyon öğrencinin resmi temsilcisi olan Türkiye Öğrenci Konseyi, üniversite öğrencilerinin tam donanımlı gelişmesi ve yetişmesi konusunda yürüttüğü bir çok projeye gönüllüleri davet ediyor.

Türkiye Öğrenci Konseyi'nin düzenlemiş olduğu etkinliklerde aktif bir şekilde rol almak ve gönüllü olmak istiyorsanız: http://www.turkiyeogrencikonseyi.org/


Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine

"Genel Sağlık Sigortalılık Hakkı ve Tedavi Giderlerinin Karşılanması İle İlgili Rehber"' dökümanına ulaşmak için ise lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

http://obisis.erciyes.edu.tr/Files/Ogrenci_Genel_Saglik.pdf


JET KARTIMI NASIL KULLANACAĞIMÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE


Daha fazla bilgi için : http://obisis.erciyes.edu.tr/Files/OGRYEMEK.doc

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Yönetim Kurulu'ndan mezuniyet kararı çıkan öğrenciler;
Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra "Tez Giriş" menüsünü kullanarak tezlerin PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilere çıkış belgeleri verilmeyecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü


Jean Monnet Burs Programı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU

2011-2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI HAKKINDA DUYURU

devamı için tıklayınız


 

Erciyes Üniversitesi e - Öğrenci Bilgi Sistemi © 1999-2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu